۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

بعد از 12 سال بی بغض...بغضم ترکید!

روزگاری که شروع کردم برای تو بود و روزهایی که خاموش بودم هم برای تو....
از دردهای کوچک است که آدم می نالد، وقتی ضربه سهمگین باشد،لال می شود آدم ...